6 kwestii, o których musisz pamiętać, wypowiadając OC

6 kwestii, o których musisz pamiętać, wypowiadając OC

6 kwestii, o których musisz pamiętać, wypowiadając OC

Jeśli zamierzasz wypowiedzieć OC, zrób to bezpiecznie i z głową, w czym pomoże Ci poniższy poradnik.

1. Sprawdź, kiedy możesz wypowiedzieć umowę

Zanim wyślesz swojemu obecnemu towarzystwu ubezpieczeniowemu dokument, w którym rezygnujesz z aktualnego OC, upewnij się, czy w ogóle masz taką możliwość. Rezygnacja z obowiązkowej polisy wchodzi bowiem w grę wyłącznie w kilku, ściśle określonych przypadkach, a mianowicie:

  1.          wygaśnięcie obecnego ubezpieczenia,
  2.          posiadanie dwóch polis jednocześnie,
  3.          przejęcie OC po kupnie używanego pojazdu,
  4.          wyrejestrowanie pojazdu, np. po sprzedaży zagranicę, złomowaniu czy kradzieży.

Prawo nie przewiduje zatem możliwości rezygnacji z trwającego OC, jeżeli nie został spełniony jeden z powyższych warunków.

2. Podaj właściwą podstawę prawną

Jednym z kluczowych elementów wypowiedzenia obowiązkowej polisy od odpowiedzialności cywilnej, o którym więcej przeczytasz pod adresem https://kalkulator-oc-ac.auto.pl/wypowiedzenie-oc/, jest podstawa prawna. Należy podać ją w sposób poprawny, tzn. właściwy dla określonego powodu, dla którego następuje rezygnacja z OC. Podstawą prawną zawsze jest Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, jednak w przypadku wypowiedzenia wygasającej polisy należy powołać się na art. 28, podczas gdy w sytuacji podwójnego OC – na art. 28a. Z kolei dla wypowiedzenia polisy przejętej od poprzedniego właściciela po kupnie używanego samochodu właściwą podstawę prawną stanowi art. 31.

3. Pamiętaj o wykupieniu nowej polisy

Jeżeli wypowiadasz OC, które kończy się w najbliższym czasie, koniecznie pamiętaj o wykupieniu nowego ubezpieczenia, najpóźniej na dzień przed wygaśnięciem starego. To samo dotyczy rezygnacji z polisy przejętej po sprzedaży używanego samochodu. W poszukiwaniu najlepszej oferty nowego OC pomoże Ci porównywarka ubezpieczeniowa dostępna pod adresem https://kalkulator-oc-ac.auto.pl/.

4. Przygotuj poprawne wypowiedzenie

Dokument wypowiadający ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej ma zestandaryzowany charakter pod względem zawartości, tzn. muszą się w nim znajdować określone informacje, które pozwalają towarzystwu na zgodne z przepisami rozwiązanie umowy. Mianowicie wypowiedzenie powinno obejmować dane na temat pojazdu, ubezpieczenia oraz jego właściciela lub właścicieli, czyli:

  1. data wygaśnięcia OC,
  2. imię i nazwisko, informacje kontaktowe, adres zamieszkania właściciela,
  3. marka i model, numery rejestracyjne, rok produkcji pojazdu,
  4. podstawa prawna,
  5. numer ubezpieczenia oraz nazwa i adres towarzystwa ubezpieczeniowego, w którym zostało wykupione,
  1.          podpis właściciela.

Dopiero przygotowane w taki sposób i zawierające odpowiednio dobraną podstawę prawną wypowiedzenie skutkuje rzeczywistym zerwaniem aktualnej umowy, sprawiając, że nie przedłuża się ona automatycznie.

5. Sprawdź możliwe formy dostarczenia wypowiedzenia

Detalem, choć niezmiernie ważnym jest sam sposób dostarczenia towarzystwu ubezpieczeniowemu dokumentu wypowiadającego umowę. Warto mieć świadomość, że nie zawsze jest on dowolny, tzn. niektóre firmy wymagają przesłania wypowiedzenia wyłącznie pocztą lub osobiście. Na szczęście zdarza się to już niezmiernie rzadko, a możliwość zdalnego przesłania dokumentu stała się powszechnie obowiązującym standardem.

6. Pilnuj terminów

Nie czekaj z wypowiedzeniem na ostatnią chwilę, bo jeśli przegapisz termin, może przedłużyć się ono automatycznie, a wtedy istnieje ryzyko wpadnięcia w pułapkę podwójnego OC, co powoduje niepotrzebne koszty. Z kolei niewykupienie na czas nowej polisy po wypowiedzeniu starej może skutkować wysoką grzywną za brak obowiązkowego ubezpieczenia.

 

Przejdź do góry