Oprogramowanie do optymalizacji trasy dostawy

Oprogramowanie do optymalizacji trasy dostawy

Oprogramowanie do optymalizacji trasy dostawy

Oprogramowanie do optymalizacji i planowania tras dostaw pomaga globalnym markom rozwiązywać problemy związane z trasami i dostarczać je na czas. Dowiedz się więcej o niektórych funkcjach oprogramowania do optymalizacji tras pod adresem https://wezom.com/route-planning. Wezom opracowuje takie projekty na zamówienie, biorąc pod uwagę wszystkie Państwa życzenia.

Nowoczesne technologie pomagają w różnych dziedzinach działalności. Dzięki nim organizacja i optymalizacja logistyki jest znacznie szybsza. Pozwala to na tworzenie optymalnych tras i efektywne planowanie załadunku pojazdów oraz szybkie dostarczanie towaru do użytkownika końcowego, a wszystko dzięki automatyzacji procesu, który jest opracowywany przy użyciu programu do logistyki transportu.

Korzyści z oprogramowania do planowania tras i aplikacji do optymalizacji tras

Poprawa wydajności routingu

Popraw wydajność wyznaczania tras swojego zespołu dzięki automatycznemu planowaniu tras. Pomóż swoim pracownikom zwiększyć produktywność i motywację, udostępniając im aplikację do optymalizacji tras i oprogramowanie do wyznaczania tras.

Zmniejszenie śladu węglowego

Najlepszy system optymalizacji tras pomoże Ci zmniejszyć ślad węglowy podczas transportu i osiągnąć cele zrównoważonego rozwoju poprzez zmniejszenie pustych przebiegów i zużycia paliwa.

Ulepszona kontrola operacyjna

Oprogramowanie do wyznaczania tras ciężarówek dostawczych zapewnia operatorom logistycznym wyraźniejszy wgląd i większą kontrolę nad procesami wyznaczania tras. Wykorzystaj możliwości platformy do inteligentnej analizy adresu dostawy i oszacowania prawdopodobieństwa nieobecności klienta w miejscu w celu bardziej wydajnej dostawy, nawet jeśli formaty adresu nie są zgodne.

Zwiększenie ilości dostaw

Zwiększ liczbę dostaw dzięki oprogramowaniu do optymalizacji tras, aby poprawić planowanie tras i wydajność kierowców. Przyczynia się to do większej opłacalności procesu dostawy, optymalizuje koszty oraz zwiększa wolumen dostarczanych towarów.

Problemy bez automatyzacji logistyki transportu

Transport lub inna firma zajmująca się transportem różnych towarów, oferująca usługi kurierskie, wywóz nieczystości domowych itp. na co dzień mam do czynienia z następującymi problemami:

 

  1.      niemożliwe jest korygowanie trasy kierowców w czasie rzeczywistym;
  2.      dodatkowe koszty utrzymania pracowników tworzących trasy;
  3.      brak kontroli nad ruchami kierowcy;
  4.      przyzwoite koszty paliwa i utrzymania pojazdów;
  5.      niedostateczne opracowanie tras i duży nakład czasu na realizację zamówień.

 

Tego wszystkiego można uniknąć dzięki usługom optymalizacji dostaw.

 

Przejdź do góry