Wypadki chodzą po ludziach… Ubezpieczenie NNW dla kierowców i pasażerów – kto i kiedy będzie go potrzebował?

Wypadki chodzą po ludziach… Ubezpieczenie NNW dla kierowców i pasażerów – kto i kiedy będzie go potrzebował?

Jak działa ubezpieczenie NNW komunikacyjne dla kierowców i pasażerów?

Przedmiotem ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) komunikacyjnych jest zdrowie i życie zarówno kierowcy, jak i pasażerów. Gdyby podczas użytkowania pojazdu doszło do nieszczęśliwego wypadku, który skutkuje trwałym uszczerbkiem na zdrowiu lub śmiercią, ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie. Jednocześnie warto wiedzieć, że zwrotu „użytkowanie pojazdu” nie należy sprowadzać jedynie do jazdy autem – termin ten trzeba rozumieć szerzej.

Zgodnie z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia (OWU) NNW firma ubezpieczeniowa wypłaci świadczenie pieniężne, gdyby do nieszczęśliwego wypadku doszło nie tylko w trakcie jazdy ale m.in. podczas:

  1. wsiadania lub wysiadania z pojazdu;
  2. załadowywania lub rozładowywania pojazdu;
  3. naprawy pojazdu w trasie.

Ubezpieczenie NNW komunikacyjne dla kierowców i pasażerów jest produktem, o zakupie którego – w przeciwieństwie do OC – decyduje właściciel pojazdu. Kto z pewnością powinien kupić polisę NNW? Każdy kierowca, który często korzysta z auta – wówczas ryzyko wypadku wzrasta.

Ubezpieczenie NNW po wypadku – ile można otrzymać?

Wysokość świadczenia wypłacanego z NNW jest uzależniona od kilku czynników. Kupując ubezpieczenie NNW, klient decyduje się na konkretną sumę ubezpieczenia. Regułą jest, że kwotę wskazuje ubezpieczony, ale firma ubezpieczeniowa może ustalić widełki. Dobrym przykładem jest ubezpieczenie NNW komunikacyjne od Warty.

Jeżeli dojdzie do nieszczęśliwego wypadku, to firma ubezpieczeniowa wypłaci:

  1. jednorazowe świadczenie w wysokości proporcjonalnej do uszczerbku na zdrowiu – gdy konsekwencją nieszczęśliwego wypadku będzie trwały uszczerbek na zdrowiu;
  2. 100 proc. sumy ubezpieczenia – w razie śmierci poszkodowanego oraz wówczas, gdy poszkodowany dozna 100 proc. uszczerbku na zdrowiu;
  3. zwrot kosztów leczenia czy transportu zwłok ubezpieczonego z zagranicy – jeżeli przewiduje to umowa.

Może też się zdarzyć, że firma ubezpieczeniowa odmówi wypłaty świadczenia z NNW. Kiedy będzie miało to miejsce? Przykładem takiej sytuacji jest nieszczęśliwy wypadek, do którego dojdzie podczas rajdu samochodowego. To jedno z częściej powtarzających się wyłączeń.

Ubezpieczenie NNW po śmierci ubezpieczonego – kto otrzyma świadczenie?

Gdyby w wyniku nieszczęśliwego wypadku doszło do śmierci ubezpieczonego, to odszkodowanie z NNW nie przepada – ubezpieczyciel w dalszym ciągu ma obowiązek wypłacić świadczenie. Komu? Osobie (lub osobom) uposażonej, czyli wskazanej w treści umowy ubezpieczenia – może to być np. członek rodziny.

Aby otrzymać środki z polisy NNW po śmierci ubezpieczonego, trzeba pamiętać o formalnościach – firma ubezpieczeniowa będzie wymagała dostarczenia m.in. odpisu aktu zgonu. Informacji o pozostałych niezbędnych dokumentach najlepiej zasięgnąć u źródła, np. kontaktując się telefonicznie z przedstawicielem ubezpieczyciela.

Ze względu na charakter tego ubezpieczenia, zakup NNW może być dodatkowym zabezpieczeniem bliskich. Odpowiednio wysoka suma ubezpieczenia może sprawić, że otrzymają oni kwotę pozwalającą im uwolnić się od finansowych zobowiązań czy stworzyć finansową poduszkę na przyszłość.

 

Przejdź do góry